0
Je winkelwagen
0
0
Je winkelwagen
0

Privacy Beleid

Eigendom
Deze website is eigendom van RU Cookware. Wij zijn gevestigd aan de Westvlietweg 72 W te (2495 AA) Den Haag. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60922249.

Gegevensregistratie
Als u onze website bezoekt dan herkent onze webserver automatisch de domeinnaam van de server van waaruit u heeft ingelogd. Als u geen eigen domeinnaam heeft dan herkennen wij slechts de domeinnaam van uw provider. Verder kunnen wij geen gegevens van u achterhalen tenzij u de informatie zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen.

Doel van de registratie
RU Cookware gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: orderverwerking en uitvoering van de koopovereenkomst die via onze website is gesloten, het versturen van de door u aangevraagde informatie, klachtafhandeling, informatievoorziening, verbetering van onze producten en diensten, het registreren van bezoekersgegevens op onze website en het contacteren van de klant bij speciale aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van interessante aanbiedingen, laat het ons dan weten via rucookware@ziggo.nl.

Beveiliging van gegevens
Het verstrekken van informatie en/of persoons- en bedrijfsgegevens via deze website geschiedt geheel voor rekening en risico van de verstrekker. Uiteraard heeft RU Cookware beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, maar wij kunnen echter niet 100% garantie verstrekken tegen ‘computer-inbraak’.

Gegevensverstrekking aan derden
RU Cookware geeft uw gegevens niet door aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert indien u bepaalde onderdelen van onze website bezoekt. Bij een volgende bezoek wordt u door onze website als het ware herkend en hoeft u niet herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren. Deze gegevens worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien u niet wenst dat er cookies op uw computer worden geïnstalleerd dan kunt u uw eigen webbrowser dusdanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat er gewaarschuwd wordt zodra een cookie naar u wordt gezonden.

Hyperlinks
Indien u via deze site gebruik maakt van een hyperlink naar een andere website dan vervallen de bepalingen van dit reglement aangezien RU Cookware geen inzage heeft in de manier waarop andere website met uw gegevens om gaan. Derhalve is dit voor uw eigen rekening en risico.

Overige doeleinden
Indien wij de door uw verstrekte informatie willen gebruiken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, delen wij dit vooraf aan u mede, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij u toegan tot alle informatie die wij van u vasthouden. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Voor elke bezoek aan onze website, transactie of overeenkomst via onze website gelden onze algemene voorwaarden, waaronder de deze privacy policy. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt door de tekst beschikbaar te stellen.

Inzage
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen en laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen:  RU Cookware, Westvlietweg 72 W, 2495 AA te Den Haag.

Terug naar boven